Logo Kadin Indonesia

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

STRUKTUR ORGANISASI

ariful
ARIFUL YAQIN HIDAYAT
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM PERFILMAN DAN ANIMASI
Biografi

KADIN INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry